Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestratie484/2813/2223/1/81
Studiegids

Orkestratie

484/2813/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Er wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de student verwacht.
Individuele opvolging gebeurt op aanvraag en tijdens de contacturen voor Compositie.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproeven van het postgraduaat compositie
of
 Voldoen aan de eindcompetenties van compositie 5
 
De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek
De kandidaat getuigt van de nodige motivatie voor het gekozen postgraduaat en bewijst dit in een dossier waarin hij/zij de volgende elementen opneemt:
* curriculum vitae
* motivatie voor het postgraduaat
* repertorium dat men wil instuderen
* studieparcours dat men wil afleggen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zie leerdoelen van het standaard hoofdvak in de studiegidsfiches onder Master in de muziek.

Leerinhoud

Lees het vademecum!
In het postgraduaat krijgt de student de kans om zich te verdiepen en/of te specialiseren in een bepaald aspect van de muziekpraktijk. De student kan zich voorbereiden op een wedstrijd of concert.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- vaktijdschriften en vakliteratuur
- websites en opnames ivm het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De student presenteert zijn/haar jaarwerk/portfolio.

Volgende competenties worden beoordeeld:
Kennis en inzicht: instrumentatie/orkestratie, analytisch denkvermogen, stilistiek, instrumentenleer
Attitudes: artistieke gedrevenheid, persoonlijkheid, zelfstandigheid, aanpak, visie