Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Kamermuziek294/2816/2223/1/02
Studiegids

Kamermuziek

294/2816/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: instrument
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grimm Justus
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Albert Ludwig, Bernolet Korneel, Couck Nico, Danel Guy, De Neve Guido, Kessels Koen, Leire Lode, Leschenko Polina, Mariën Ludo, Neyens Filip, Nielandt Luc, Overlach Miriam, Pollet Francis, Proot Stephanie, Reusens Francis, Rodrigues Eliane, Sanen Jan, Smets Jan, van Echelpoel Bernd, Verdin Joris, Verhoyen Peter, Wajnberg Aäron, Wilmaers Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

lessen
masterclasses
studentenconcerten
projecten georganiseerd door de instelling
concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproeven instrument van het postgraduaat concertsolist: instrument

Leerinhoud

Lees het vademecum!
Programma samen te stellen in overleg met de hoofddocent kamermuziek.
Werken uit verschillende stijlperiodes en met verschillende bezettingen:
min 1 klassiek werk
min 1 werk uit een andere stijlperiode
bij voorkeur 1 werk na 1950
bij voorkeur 1 werk van een Belgisch componist

De student vormt minimum 2 verschillende groepen per jaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en cd's cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrumentPartituren kunnen ontleent worden in bibliotheken of dienen door de student aangekocht te worden.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen. Repertoire advies wordt uiteraard gegeven door de docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De evaluatievorm bestaat uit:
- 1 vaardigheidsproef (70% van de punten) met 40 minuten examenprogramma tijdens het kamermuziekfestival. De student mag evenwel reeds tijdens de semestriële proef examenprogramma presenteren en dit compenseren in de jaarproef.

- permanente evaluatie (30% van de punten): gebaseerd op attitude, interesse, sociale vaardigheiden, communicatie, aanwezigheid, leiderschap, correcte uitvoering van de gevraagde taken, artistieke evolutie tijdens de lessen.

Het examenprogramma bestaat uit een selectie van het voorgestelde studieprogramma. Deze selectie gebeurt op basis van verschillende criteria: de samenstelling van het ensemble, de belangrijkheid van het gekozen werk, de tijdsduur, ....

Studenten dienen, voor het verstrijken van de vooropgestelde deadline, het examenprogramma in via de daartoe aangegeven communicatiekanaal. De studenten ontvangen daarvoor een officiële uitnodiging via het artesismailadres. De deadline is bindend, studenten die het examenprogramma niet tijdig of niet via het vooropgestelde communicatiekanaal indienen, worden doorverwezen naar de volgende examenperiode. Studenten houden zich gedurende de hele kamermuziek-examenperiode beschikbaar. Het examenprogramma en de -planning worden ten laatste één week voor het examen ad valvas en via het officiële artesis emaildres aan de student meegedeeld.


Specificatie mbt examenprogramma:
De student dient zich op de openbare proef in min. 2 verschillende bezettingen te presenteren.

De evaluatienorm:
De student behaalt de eindcompetenties, toont aan dat hij/zij het instrument beheerst en dat hij/zij samen met zijn/haar medespelers met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een kamermuziekpartituur kan vertolken en daarmee het publiek kan beroeren.