Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Opera (9 sp)28452/2817/2223/1/74
Studiegids

Opera (9 sp)

28452/2817/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Joosten Guido
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Kessels Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen
- repetities met repetitor
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de eindcompetenties van zang 5
De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek en slaagt in de toelatingsproef Postgraduaat concertsolist Zang.

De kandidaat getuigt van de nodige motivatie voor het gekozen postgraduaat en bewijst dit in een dossier waarin hij/zij de volgende elementen opneemt:
* curriculum vitae
* motivatie voor het postgraduaat
* repertorium dat men wil instuderen
* studieparcours dat men wil afleggen

Leerinhoud

Lees het vademecum!
De reeds eerder verworven ervaring met speltechnieken worden verder uitgewerkt. Er komt meer aandacht voor het samenspel en eveneens voor het individueel werkproces waarin de student autonoom spelopdrachten moet voorbereiden en brengen voor een publiek. Hierin wordt nagegaan in welke mate hij de theoretische en technische vaardigheden kan koppelen en omzetten in een boeiend toonmoment. Op geregelde tijdstippen controleren we ook in welke mate de student zich, anders dan in spelmomenten, kan uitdrukken over diverse items uit zijn toekomstige beroepswereld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en cd's cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent. 

De meeste lessen vinden plaats in een aanwezigheid van een repetitor voor de muzikale begeleiding (piano).

De studenten kunnen, indien zij dat wensen, decor en kostuumelementen, alsook rekwisieten gebruiken in de lessen. Deze dienen zij zelf aan te schaffen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

zie Zang (postgraduaat)