Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk (45/225)35082/2817/2223/1/66
Studiegids

Musiceerpraktijk (45/225)

35082/2817/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan zowel het standaardrepertoire als het niet-conventionele repertoire in groep uitvoeren.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het volledige instuderen van de partituren en zoekt indien nodig naar professionele coaching binnen het docentenkorps
De student kan zijn medestudenten aansturen mbt professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden
De student betoont respect voor zijn collega-studenten en zijn docenten
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.
De student kan muziek op professionele wijze interpreteren uit verschillende muzikale stijlperiodes.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen het ensemble, orkest of koor
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
De student kan het basis orkest- of koorrepertoire in groep op zicht stilistisch vertolken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00