Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Coaching repertoire26569/2817/2223/1/72
Studiegids

Coaching repertoire

26569/2817/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Avantario Sabrina, N.N., Wise Andrew
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).