Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Suzuki moedertaalmethode 225988/2824/2223/1/57
Studiegids

Suzuki moedertaalmethode 2

25988/2824/2223/1/57
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rens Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen met individuele coaching

Leerinhoud

• Intensieve studie van ‘Moedertaalmethode’.
• Structuur van groepslessen en individuele lessen.
• Lezingen geven over ontwikkeling van het kind met speciale focus op Suzukidriehoek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Level 2
• Suzuki Volume II plus opname
• ‘The law of Ability’ Shinichi Suzuki
• ‘The Mother Tongue Method of Education’ Shinichi Suzuki
• Eigen cursus
• Bibliografische lijst
• Geschreven bronnen: tekstbijlagen, artikels, magazines, boeken, …

Level 3
• Suzuki Volume III plus opname
• ‘Suzuki, the man and his Philosophy’ Evelynn Herman
• ‘The’re Rarely Too young…’ Kay Collier-Slone
• ‘Teaching from the Balance Point’ Ed Kreitman
• Eigen cursus
• Bibliografische lijst
• Geschreven bronnen: tekstbijlagen, artikels, magazines, boeken, …

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De student die tijdens de permanente evaluatie blijkt geeft van de gevraagde attitudes (zie eindcompetenties) en tijdens het examen in voldoende mate de vereiste kennis en vaardigheden (zie eindcompetenties) kan aantonen is geslaagd.
De graad wordt bepaald door de mate waarin de doelstellingen zijn behaald op basis van de ECTS grading scale.