Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Begeleid lesgeven 225994/2824/2223/1/67
Studiegids

Begeleid lesgeven 2

25994/2824/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meuris Wim
Andere co-titularis(sen): Rens Koen, Van Gorp Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Individuele coaching

Leerinhoud

Level 2 & 3
De studenten kunnen zowel individueel als in groep lesgeven aan jonge kinderen en zijn in staat om de ouder te betrekken tijdens lessen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Level 2 & 3
• Suzuki Volume I tot V

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00