Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Observatiestage 125995/2824/2223/1/04
Studiegids

Observatiestage 1

25995/2824/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gorp Veerle
Andere co-titularis(sen): Meuris Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Leerinhoud

Deelname als observer aan Suzuki workshops of Suzuki scholen.
Studenten moeten minstens 20 uren observatiestage gevolgd hebben.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00