Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Pedagogische projecten29536/2824/2223/1/21
Studiegids

Pedagogische projecten

29536/2824/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rens Koen
Andere co-titularis(sen): Meuris Wim, Van Gorp Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Leerinhoud

Studenten zijn in staat om zelf hun planning op te maken voor zowel individuele - als voor groepslessen.
Het organiseren van concerten, workshops, masterclasses, lecture-performances, …

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00