Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Pedagogische projecten verdieping28028/2825/2223/1/55
Studiegids

Pedagogische projecten verdieping

28028/2825/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 4 -5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rens Koen
Andere co-titularis(sen): Meuris Wim, Van Gorp Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).