Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Portfolio: artistieke praktijk35529/2827/2223/1/62
Studiegids

Portfolio: artistieke praktijk

35529/2827/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): De Soto Gutierrez Olga, Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Portfolio: Artistieke Praktijk maken studenten een selectie van persoonlijke, educatieve en dansveldgerelateerde inhoud en brengen ze deze samen in een gebundelde reflectie.

Begincompetenties (tekst)

  • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biedt een originele bijdrage aan de beoefening en ontwikkeling van de eigen artistieke discipline
Brengt verslag uit over de artistieke praktijk op een concrete en creatieve manier
Begrijpt het nut van een portfolio als onderdeel van de creatieve onderzoekspraktijken

Leerinhoud

In Portfolio: Artistic Practice maken studenten een selectie van persoonlijke, educatieve en dansveldgerelateerde inhoud en brengen ze deze samen in een gebundelde reflectie. Het is een weloverwogen en goed ontworpen presentatie van de belangrijkste evoluties die de studenten ervaren en die deel uitmaakten van de vorming van hun (artistieke) persoonlijkheid. Het portfolio bestaat uit multimediamateriaal, variƫrend van tekst tot beeld, collage, video, audio en, in het geval van een presentatie, praktische voorbeelden. De individuele vormgeving maakt deel uit van het onderzoek en de discussie met de docent en met vakgenoten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
  • Zie Trotter (studiegids)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator