Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
UA: Danstheorie en analyse33304/2827/2223/1/72
Studiegids

UA: Danstheorie en analyse

33304/2827/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Laet Timmy
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza, Terclaevers Iris
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht