Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Portfolio: onderzoek35530/2827/2223/1/96
Studiegids

Portfolio: onderzoek

35530/2827/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza, Van Langendonck Katleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Portfolio: Onderzoek biedt studenten hulpmiddelen om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, onderzoeken en analyseren. De belangrijkste activiteiten zijn lezen, discussiëren en schrijven. De teksten worden samen gelezen. De teksten zijn gerelateerd aan het dansveld en raken de actuele en maatschappelijke tendensen.

Begincompetenties (tekst)

  • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Reflecteert de eigen artistieke praktijk op een kritische manier alsook op de relatie hiervan tot het artistieke en maatschappelijke veld
Integreert kennis uit andere bronnen en vertaalt dit naar de eigen onderzoeksvraag
Geeft blijk van een persoonlijke schrijfstijl dat de mogelijkheid tot observeren, reflecteren en analyseren aantoont
Kan een persoonlijk onderzoeksonderwerp definiëren, verkennen en verwoorden
Kan bijdragen tot een kritische en constructieve dialoog met vakgenoten over teksten uit het domein van de kunsttheorie
Geeft blijk van reflectie en vraagtekens bij de eigen praktijk, artistieke visie en onderzoeksinteresses in discussies
Beschikt over organisatorische en tijdbeheersingsvaardigheden om taken af te ronden en ze te koppelen aan het artistieke project
Geeft blijk van kritische reflectie over de eigen artistieke praktijk binnen een bredere historische en hedendaagse artistieke context
Onderzoekt eigen onderzoek door middel van theoretische processen
Maalt correct gebruik van citaten en bibliografische verwijzingen
Kan een duidelijke en goed gestructureerde tekst schrijven
Hij geeft blijk van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het overbrengen van zijn eigen ideeën 

Leerinhoud

Portfolio: Onderzoek biedt studenten hulpmiddelen om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, onderzoeken en analyseren. De belangrijkste activiteiten zijn lezen, discussiëren en schrijven. De teksten worden samen gelezen. De teksten zijn gerelateerd aan het dansveld en raken de actuele en maatschappelijke tendensen.

Studenten worden aangespoord om hun artistieke praktijk te contextualiseren door deze in dit netwerk van referenties te plaatsen. Aan de hand van een reeks schrijfopdrachten en presentaties wordt de studenten gevraagd om hun eigen artistieke praktijk te koppelen aan de stellingen in het (tekst)materiaal. Ze worden gestimuleerd om een aantal van hun artistieke onderwerpen en thema's duidelijk te belichten, zodat ze een diepgaander onderzoek kunnen starten, zowel in hun artistieke praktijk als in hun artistieke onderzoek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
  • Zie Trotter (studiegids)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie bestaat uit twee delen:
80% portfolio
20% permanente evaluatie

Het onderdeel 'portfolio' bestaat uit vier opdrachten:
10% opdracht rond vragen
20% opdracht manifesto
50% opdracht voorbereiding en presentatie tekst + essay

Enkele opmerkingen over de 'permanente evaluatie':
Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator