Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Culturele stromingen schakelprogramma6712/2828/2223/1/74
Studiegids

Culturele stromingen schakelprogramma

6712/2828/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma muziek - compositie
  • Schakelprogramma muziek - directie
  • Schakelprogramma muziek - instrument
  • Schakelprogramma muziek - zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Goossens Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

Begincompetenties (tekst)

In het bezit zijn van een diploma 'professionele bachelor muziek' (of gelijkgeschakeld).

Eindcompetenties (tekst)

De afgestudeerde bachelor:
kan zichzelf binnen het internationaal maatschappelijk en artistieke referentiekader positioneren:
  • kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
  • reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zie leerdoelen van het standaard hoofdvak in de studiegidsfiches onder Bachelor in de muziek.

Leerdoelen

Zie leerdoelen Culturele Stromingen 1+2

Leerinhoud

Culturele Stromingen, deel 1, biedt een algemeen cultuur- en kunsthistorisch kader aan waarin belangrijke gebeurtenissen en evoluties uit de (in hoofdzaak Westerse) culturele geschiedenis van de prehistorie tot aan onze eeuw worden overlopen en uitgediept.
Culturele Stromingen 1 behandelt de tijdsperiode vanaf het ontstaan van cultuur tot 1927. De ontwikkelingslijnen die daarbij worden gevolgd zijn doodsbesef of besef van kwetsbaarheid in relatie tot cultuurproductie, de evolutie van denkbeelden rond schoonheid of schoonheidsideaal en de samenhang of dialoog tussen de evoluties van beide.

Deel 2 bouwt daarop voort en behandelt de periode van het late interbellum van de jaren '20 tot aan het einde van de 20e eeuw en hedendaagse kunst. De ontwikkelingslijn die daarbij wordt gevolgd is een problematiek van 'grens'/'begrenzing' , inherent aan de 20ste/21ste-eeuwse kunst en cultuur. Die thematiek van 'grens' of 'begrenzing' wordt verkend via twee noties uit de esthetica die allebei fundamenteel die problematiek in zich dragen : transgressie (grensoverschrijding) en het sublieme. Aan de hand van deze twee concepten wordt de hedendaagse kunst- en cultuurwereld verkend met ook weer oog voor de verdere evolutie van ontwikkelingslijnen die reeds in Culturele Stromingen 1 werden uitgezet (kwetsbaarheid/ crisis van de schoonheid...).Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal (via Digitap) en eigen lesnotities.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Tijdens de lessen en op blackboard wordt verwezen naar aanvullende literatuur, films en internetlinks, die bijkomend kunnen geraadpleegd worden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00