Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Directie (schakelprogramma)25674/2829/2223/1/16
Studiegids

Directie (schakelprogramma)

25674/2829/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma muziek - directie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
  • Hafabradirectie (schakelprogramma) (24 studiepunten)
  • Koordirectie (schakelprogramma) (24 studiepunten)
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Hendrix Geert, Verhaert Steven
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Koordirectie:

De directielessen Koordirectie worden individueel aangeboden. De student is bij voorkeur dirigent van een (amateur-) koor. De repetities van dit koor worden bezocht door de docent zodat hij ter plaatse aanwijzingen kan geven en van daar kan verder werken aan de scholing in de individuele lessen. Het repertoire behelst werken van renaissance tot heden.

De student moet tijdens zijn opleiding de kans hebben om verschillende koorervaringen op te doen: het dirigeren van een kamerkoor, preprofessioneel koor (het dirigentenkoor), het amateurkoor van de student, het koor van de docenten, …


Hafabra:

De directielessen Master HaFaBra-directie worden individueel aangeboden. De student is bij voorkeur dirigent van een hoog gekwalificeerd (amateur-)orkest. De repetities van dit orkest worden door de docent bezocht. Het functioneren “op de werkvloer” krijgt natuurlijk de nodige follow-up tijdens de individuele lessen.

Begincompetenties (tekst)

Koordirectie:

In het bezit zijn van een professioneel bachelordiploma in de muziek (koordirectie) en geslaagd zijn voor het geschiktheidsonderzoek koordirectie.
Notie van directie is vereist.
Een eigen koor of mogelijkheid tot repetities op regelmatige basis is een vereiste. De student wordt hierbij gecontroleerd en begeleid in repertoirekeuze, directie en repetitietechniek.


Hafabradirectie:

In het bezit zijn van een professioneel bachelordiploma in de muziek (hafabradirectie) en geslaagd zijn voor het geschiktheidsonderzoek hafabradriectie.
 
Minimumniveau Ereafdeling is vereist. “Inleiding tot hafadirectie” is wenselijk doch niet verplicht. Een eigen orkest of mogelijkheid tot repetities op regelmatige basis is een vereiste. De student wordt hierbij gecontroleerd en begeleid in repertoirekeuze, directie en repetitietechniek. Het zelf bespelen van een hafabra-instrument is uiteraard meer dan wenselijk maar is geen opschortende voorwaarde om de opleiding te kunnen volgen.

Eindcompetenties (tekst)

Zie competentiematrix

De student is in staat een partituur op zodanige manier te ontleden dat hij/zij binnen enkele repetities een resultaat kan bereiken dat muzikaal verantwoord is.

De student brengt de analyse tot uiting in de slagtechniek (de theoretische benadering wordt omgezet in bewegingen die een koorgroep helpen bij het realiseren van een koorwerk).

De student is in staat binnen een repetitie controlerend en opbouwend te werk te gaan om het muzikale eindpunt (het realiseren van de partituur) te bereiken.

Leerinhoud

Koordirectie:

Slagtechniek (specifieke oefeningen; toegepast op de koorliteratuur).
Gehooroefeningen.
Analyse koorwerken (harmonisch, slagtechnische, repetitietechnisch, stijlgericht)


Hafabradirectie:

Slagtechniek (specifieke oefeningen toegepast op de overwegend hedendaagse orkestliteratuur). Gehoortraining: foutdedectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen,akkoorden etc.
Analyse orkestwerken uit diverse stijlen en periodes: harmonisch, vorm, instrumentatie, slagtechnisch, repetitietechnisch, stijlgericht etc.
Arrangement en Orkestratie: alle competenties verwerven om een geslaagd eigen arrangement/orkestratie te maken voor alle hafabra-orkesttypes.
Literatuur verwerven : opbouw concert, samenstelling van programma’s naar bepaalde thema’s etc. Meespelen in het Conservatoriumorkest is verplicht.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren
- luistermateriaal cfr. opgave van de docent

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks75,00

Toetsing (tekst)

Het jaarexamen bestaat uit twee deelproeven tijdens het tweede semester van het academiejaar voor een totaal van 100% van de punten.

Examenprogramma:
– Een praktische proef, waarbij een repetitie met het dirigentenkoor geëvalueerd wordt
– Een theoretische proef, waarbij de student bevraagd wordt over de geziene leerstof (deel literatuurstudie)

De student toont inzicht in de gedirigeerde partituren mbt stijlgetrouwheid, directietechniek, uitvoering en repetitietechniek.

De student is in staat binnen een repetitie controlerend en opbouwend te werk te gaan.

De student is in staat om een repetitieproces te ontwikkelen dat leidt tot een volwaardige uitvoering van het repertorium.