Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse nevenvak schakelprogramma25675/2829/2223/1/50
Studiegids

Analyse nevenvak schakelprogramma

25675/2829/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma muziek - directie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Senden Yves
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student past de verworven vaardigheden en kennis uit het vak Analyse toe om probleemoplossend en planmatig te kunnen studeren
De student werkt specifieke tekorten en lacunes weg a.d.h.v. zelfstudie
De student kan gehooranalyses maken zonder partituur
De student kan zelfstandig een partituur lezen, begrijpen en kritisch analyseren en er een zelfstandige visie rond ontwikkelen
De student kan zijn visie op een werk op een adequate manier formuleren zowel mondeling als schriftelijk
De student kent en heeft inzicht in meer complexe vormen en structuren a.d.h.v. romantische voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
De student past de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd

Leerinhoud

Lees het vademecum!
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.

Grondig uitdiepen van de Classicistische standaardvormen en de evolutie in de Vroeg-Romantiek
Inzicht in contrapuntische technieken
Verdere verdieping in verschillende analysesystemen (klassieke vormleer, functieleer, Schenkeriaanse analyse)
Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, meest recente versie.

- Schrijfwijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00