Immersive storytelling in healthcare34466/2773/2223/1/91
Studiegids

Immersive storytelling in healthcare

34466/2773/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j )
  Keuzepakket:
  • WO3
 • Bachelor in de vroedkunde
 • Vrije opleiding Gezondheid en Wetenschap, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bollaert Hiram, Maertens Bruno, Maes Katrien, Mestdagh Eveline, Van Leugenhaege Luka, Vermeiren Sofie, Verwimp Tom
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Leerdoelen

De student komt binnen een interprofessioneel team op een gepaste manier op voor de belangen van het cliëntsysteem

De student neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in het team om zo complexe zorgsituaties te kunnen analyseren en synthetiseren

De student beheerst de kennis omtrent zorgethiek en kan ethische vragen stellen vanuit een concrete casus

De student (h)erkent de diverse beroepsspecifieke bevoegdheden binnen een interprofessioneel team

De student kan overleggen en communiceren binnen een interprofessioneel team

De student zorgt dat het team efficiënt en effectief werkt

De student kan zich kritisch, zingevend en verantwoordelijk opstellen om hun professionele taken en interprofessionele samenwerking in een snel veranderende samenleving beter aan te kunnen

De student vertoont ten allen tijde professioneel gedrag gericht op het verbeteren van het interprofessioneel samenwerken

De student kan een verpleegkundig/verloskundig/ergotherapeutisch relevant probleem verhelderen op basis van recente wetenschappelijke literatuur

Leerinhoud

Wellicht is “healthcare” het enige woord in de titel van dit nieuwe OLOD dat overduidelijk het onderwerp van dit vak aanduidt. Een erg belangrijk onderwerp, zo blijkt uit onze recente ervaringen.
Die ervaringen tonen aan dat voorbereiding en toekomst visie cruciaal zijn in een snel ontwikkelende samenleving. En de twee andere beduidende woorden in de titel verwijzen naar voorbereiding en toekomst visie.
Voorbereiding maken voor een toekomst gebeurt door het uitwerken van scenario’s. Het zijn werktuigen die ons denken focussen op de belangrijkste factoren die verandering stimuleren en die ons helpen manieren te verkennen waarop de toekomst zich kan ontvouwen.
Sinds Aristoteles verhalen vertellen introduceerde om publiek te engageren, emoties te delen en gemeenschappelijke interesses te vinden, is “storytelling” een hedendaagse techniek in het onderwijs om scenario’s te ontwikkelen en te schetsen. Scenario’s worden verhalen die schetsen hoe bepaalde beslissingen de toekomst positief of negatief beïnvloeden. Luisteraars nemen met geest en lichaam deel aan het verhaal.
En dat effect versterken we door het verhaal “immersive” te maken. Door de luisteraar in een virtueel landschap te plaatsen waarin zij of hij virtueel kan bewegen De holistische beleving van het scenario, het verhaal, stellen de luisteraar in staat om actief deel te nemen en een speler, een karakter in het verhaal te worden.
En dan komen we aan de woorden die impliciet, verborgen, in de titel zitten, gamification en multidisciplinair.
Nu onze luisteraar actief kan participeren, moeten we haar of hem ook verleiden om dat te doen en “gamification” is bij uitstek het tool om mensen te motiveren. Met behulp van een user-centered design, slimme feedback en enkele speltechnieken stimuleren we de luisteraar om te spelen en actie te ondernemen.
En het laatste woord, “multidisciplinair” is wellicht het belangrijkste woord en dat op twee manieren. Enerzijds zijn er verschillende disciplines nodig om een meeslepend verhaal in een virtuele wereld met betrekking tot gezondheidszorg te ontwikkelen. Anderzijds betekent dit dat jij moet gaan samenwerken en leren omgaan met studenten uit andere disciplines.
Dit vak neemt je mee in een krachtige leeromgeving waarin alle skills, alle vaardigheden die volgens “The Future of Jobs Report 2018”, van het World Economic Forum cruciaal zijn voor de toekomst, worden geactiveerd.
Daarnaast krijg je meer inzicht in project management, team dynamics, gamification, scenario thinking en virtual reality.
In dit OLOD ben jij de content manager in een team van experten. Samen met hen werk je een scenario uit de gezondheidszorg uit tot een immersive story.

Studiematerialen (lijst)

LaptopVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Opmerking: week 1: introductie * voorstelling thema's * wat is multidisciplinair samenwerken * background multidisciplinaire projecten en waar situeert zich VR
Vormen van groepsleren26,00 uren
 • Opmerking: week 2: workshop conceptualization (brainstorm session, 360° drafting, feasibility test)
  week 3: user-centered design thinking (character development, defining user position, environment sketching, moodboard)
  week 4: story structuring (narrative structure, user flow, editing plans)
  week 5: PITCH YOUR CONCEPT
  week 6: workshop elements of immersion (spatial design, level of interaction, sound plan)
  week 7: midterm presentations
  week 8: recordings, prototype building
  week9: recordings, prototype building
  week 10: recordings, prototype building
  week 11: prototype demo
  week 12: finetuning & preparation for final presentation
  week 13 finetuning & preparation for final presentation
  week 14: final presentation
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00