Interprofessionele Geriatrische Lerende Omgeving35825/2773/2223/1/28
Studiegids

Interprofessionele Geriatrische Lerende Omgeving

35825/2773/2223/1/28
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Interprofessioneel samenwerken
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Palet orthopedagogie Bachelor 3
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j )
  Keuzepakket:
  • SW3
 • Vrije opleiding Gezondheid en Wetenschap, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Suykens Sara
Andere co-titularis(sen): El Fekri Assia, Empsten Kathleen, Haertjens Aster, Raats Joke, Simons Karen, Vander Zande Catherine, Van Geel Sven, Van Loock Katrijn, Verbiest Griet, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Orthopedagogie: 60 studiepunten verworven in trajectschijf 1 en 60 studiepunten verworven in trajectschijf 2

Ergotherapie: geslaagd voor Stage 2 EN geslaagd voor Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de geriatrie 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de fysieke revalidatie 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2.

Verpleegkunde: geslaagd voor Klinisch Onderwijs 2.1 of Klinisch Onderwijs 2.2 of Klinisch Onderwijs 2.3

Sociaal werk: binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN (geslaagd of getolereerd voor Migratie en integratie (MW) OF geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW) EN geslaagd of getolereerd voor Beroepspraktijk 2 SW.

Eindcompetenties (tekst)

De student bouwt zelfstandig professionele relaties uit binnen een interprofessioneel team werkzaam in de ouderenzorg.

De student werkt vanuit zijn/haar expertise constructief samen in een interprofessioneel team werkzaam in de ouderenzorg.

De student formuleert en ontwikkelt op basis van actuele trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg innovatieve acties.

De student reflecteert over de kwaliteit van zorg en zorgverlener, en stimuleert processen om de bewoner centraal te stellen.

De student ontwikkelt een visie op ouderenzorg gebaseerd op het theoretisch onderbouwde IGLO-model.

De student toont respect voor andere waarden en normen, zich bewust zijnde van de eigen waarden en normen.

De student identificeert de eigen professie, alsook andere beroepsprofielen binnen het interprofessioneel team werkzaam in de ouderenzorg.

De student werkt in samenwerking met een interprofessioneel team een woonzorgleefplan uit.

De student neemt een professionele basishouding aan in een interprofessioneel team binnen de ouderenzorg.

De student bewaakt een constructieve interprofessionele communicatie in het team werkzaam in de ouderenzorg.

Leerdoelen

1. De student bouwt zelfstandig professionele relaties uit binnen een interprofessioneel team werkzaam in de ouderenzorg.
2. De student werkt vanuit zijn/haar expertise constructief samen in een interprofessioneel team werkzaam in de ouderenzorg.
3. De student formuleert en ontwikkelt op basis van actuele trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg innovatieve acties.
4. De student reflecteert over de kwaliteit van zorg en zorgverlener, en stimuleert processen om de bewoner centraal te stellen.
5. De student ontwikkelt een visie op ouderenzorg gebaseerd op het theoretisch onderbouwde IGLO-model.
6. De student toont respect voor andere waarden en normen, zich bewust zijnde van de eigen waarden en normen.
7. De student identificeert de eigen professie, alsook andere beroepsprofielen binnen het interprofessioneel team werkzaam in de ouderenzorg.
8. De student werkt in samenwerking met een interprofessioneel team een woonzorgleefplan uit.
9. De student neemt een professionele basishouding aan in een interprofessioneel team binnen de ouderenzorg.
10. De student bewaakt een constructieve interprofessionele communicatie in het team werkzaam in de ouderenzorg.

Leerinhoud

Een aantal basiselementen worden vooropgesteld bij het oplijsten van doelstellingen:
- Een dynamisch geheel
- Multidisciplinair/interprofessioneel
- Vanuit een holistisch/generalistisch vertrekpunt
Binnen dit OLOD worden verscheidene thema’s behandeld die gerelateerd zijn aan de bewoner zorgvrager. Deze thema’s hebben raakvlakken met de verschillende betrokken opleidingen en laten toe vanuit uiteenlopende perspectieven een synergie te creëren die zowel de studenten als het betrokken werkveld inspireert tot een duurzame kruisbestuiving van inzichten, kennis, expertise en ervaringen. Deze hybride leeromgeving communiceert ook met de Leerwerkplaats die georganiseerd wordt parallel met de IGLO-module. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Via digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00

Toetsing (tekst)

Toelichting portfolio: aanwezigheid is verplicht