Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Grafische software 137267/2803/2223/1/55
Studiegids

Grafische software 1

37267/2803/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Segers Michael
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de werking van de computer en de specifieke terminologie.
De student kent de besturingssoftware en de mogelijkheden qua beschikbare toepassingssoftware.
De student heeft de praktische kennis van de meest recente en gangbare software voor grafische toepassingen zoals vectorieel tekenen, pixelbased beeldmanipulatie, animatie, en beeldopmaak.
De student heeft inzicht in de principes van bewegend beeld en kan een virtuele animatie van enkele seconden met klank uitwerken.
De student kan op zelfstandige basis en conceptueel eenvoudige digitale opdrachten uitwerken.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de digitale media situeren binnen de historische, wetenschappelijke en artistieke context.

Leerinhoud

De theoretische cursus geeft, naast een overzicht van de technische en theoretische werking van een computer, een situering van de digitale ontwikkelingen.

Het belang van de visualisatie en de groei van digitale beeldvorming sedert de jaren 80 van vorige eeuw wordt met voorbeelden gerelateerd aan evoluties in de wiskunde, de wetenschap en de kunst. 

Na de theoretische benadering worden in de loop van het academiejaar 3 basisprogramma's aangeleerd door middel van opgelegde oefeningen die de student doorheen de programma's loodsen.

Het betreft Adobe In Design, Adobe Illustrator en Adobe photoshop.

Naast de opgelegde oefeningen die klassikaal worden aangeleerd worden vrije opdrachten gevraagd waarin niet alleen kan gepeild worden naar de opgedane kennis maar waar ook de artistieke inzichten en keuzes worden geëvalueerd.

De inhoud van de lessen heeft tot doel de kennis en het inzicht te verruimen en aan te zetten om artistiek om te gaan met beschikbare software.Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus
Opgelegde didactische oefeningen
Vrije artistieke oefeningen

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd. In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie van de praktische kennis.
Artistieke evaluatie van de vrije oefeningen

semester 1:
Schriftelijk examen over theorie en praktische kennis, aangevuld met praktische proef + inleveren oefeningen en opdrachten
Semester 2: Praktische proef + inleveren oefeningen en opdrachten

2de examenperiode: Schriftelijk examen over theorie en praktische kennis, aangevuld met praktische proef + inleveren oefeningen en opdrachten