Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Grafische Productie 18237/2803/2223/1/10
Studiegids

Grafische Productie 1

8237/2803/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lemmens Stan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de verschillende grafische druktechnieken.
De student kent de basisbegrippen in typografie, vormgeving, fotografie en kleur.
De student kent de indeling van de letterclasificatie.
De student kent de nomenclatuur van typografie.
De student kent kleurtoepassing in drukwerk: aangemaakte kleuren, quadrichromie, steunkleuren.

Leerinhoud

Introductie in de grafische technieken, fotografie en kleur en kleurmodellen door middel van oefeningen en theorie. Onderzoek in en theorie en toepassing van kleur en kleurmanagement. Grafische productie en bestanden. Grafische productie tools en opties. Uitwerken, gebruiken en toepassen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpoint presentaties en handouts beschikbaar via Digitap. Getoonde voorbeelden van grafische uitwerkingen, druktechnieken, afwerking en uitwerking. Geïllustreerde syllabus en didactisch aanschouwingsmateriaal, specifieke website links, bedrijfsbezoek.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuurlijst en behandelde teksten en webpagina’s in de cursus opgenomen.

[NL] ‘Goed voor Druk╩╝. Een praktische gids voor grafische communicatie en technieken. Marc Mombaerts, Stan Lemmens, Misjel Vossen. Uitgeverij Academia Press. Gent. OF [ENG] ‘Ready to Print’. Handbook for Media Designers. K. Nickel. Uitgeverij Gestalten. Berlin. Engelse versie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: schriftelijke proef
2de examenperiode: schriftelijke proef