Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modeontwerpen 16278/2803/2223/1/43
Studiegids

Modeontwerpen 1

6278/2803/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leipert Marisa
Andere co-titularis(sen): Kündig Manon
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- interesse tonen t.o.v. de actuele kunsten, andere vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen en het eigen mode vakgebied - de student toont gedrevenheid in het verwerven van kennis van het studiegebied - de student is gepassioneerd door het gekozen studie en vakgebied. Een aanzet tot kritische visie en het kunnen formuleren van deze visie  - kennis van de basisprincipes van vormgeving, ontwerp en beeldvorming - de student toont verbeeldingskracht tijdens het uitwerken van opdrachten
OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan op basis van een diepgaande analyse en verwerking van onderzoeksmateriaal een concept ontwikkelen en dit vertalen naar persoonlijke en innovatieve modeontwerpen .
De student kan een uitgebalanceerd ontwerp met een krachtige belijning ontwikkelen.
De student kan procesmatig werken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student bezit een basiskennis van de principes van modeontwerpen (belijning, proportie, ritme, balans, verhouding tot lichaam, lichaam versus beweging).
De student kan concepten en ontwerpen via grafische en digitale beeldtechnieken voorstellen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan onderzoeksmateriaal vergaren via verschillende informatiebronnen en de resultaten hiervan persoonlijk en creatief herordenen
De student bezit een kritische en onderzoekende attitude.
De student bezit het vermogen tot experimenteren.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan een innovatieve kleur en materiaalkeuze voorstellen.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zijn/haar werk verbaal, digitaal en/of beeldend communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een dialoog aangaan met de docent en commentaren van die docent gericht verwerken en integreren in het werkproces.
De student bezit een zelfstandige en zelfkritische houding.
De student getuigt van een continue inzet.
De student kan een logisch werkproces ontplooien en regelmatig en progressief binnen een vooropgesteld tijdslimiet werken.
De student kan procesmatig werken.

Leerinhoud

- individueel historisch onderzoek van de Europese kostuumgeschiedenis - diverse ontwerp opdrachten met dit historisch onderzoek als basis voor het concept - individueel onderzoek rond diverse thema's en conceptontwikkeling als basis voor eigen ontwerpen - ontwerp opdrachten van rok, jurk en experimenteel stuk uit te voeren in opleidingsonderdeel coupe 1 - uitwerken van schetsboeken en ander presentatie materiaal: research/concept/ontwerp visualiseren

Tijdens de evaluatie van het collectiewerk op de “definitieve pas” wordt er een selectie gemaakt door de juryleden in verband met de presentatie op de catwalk. In overleg kan er gekozen worden voor een andere vorm van presentatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- diverse ontwerp materialen: schetsboeken, diverse papierkwaliteiten, bibliotheek en archief onderzoeksmateriaal - persoonlijk onderzoek en studiemateriaal van diverse oorsprong, beeldend, teksten, 3D. - diverse uitvoering en presentatie materialen: stoffen, kunststoffen, technische materialen,papierkwaliteiten en tekenmaterialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- musea en tentoonstelling publicaties - diverse vakliteratuur en andere relevante beschouwende en beeldende literatuur - multimedia materiaal zie Digitale beeldverwerking Mode 1

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk118,00 uren
Artistieke praktijk182,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester