Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modegrafiek 16280/2803/2223/1/14
Studiegids

Modegrafiek 1

6280/2803/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Torres Amir
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 210,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- basiskennis van tekenkunst: basisprincipes van verhouding en compositie herkennen - probleem van waarneming en weergave kunnen herkennen

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan omgaan met de expressieve kracht van beelden.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de diverse aangereikte grafische technieken
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student experimenteert met diverse tekentechnieken en materialen en vertaalt deze kennis naar specifieke modegrafiek
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een persoonlijk karakter in de eigen beeldexpressie ontwikkeld op beginnersniveau.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan in een opdracht diverse atelieronderdelen (ontwerp, modegrafiek en digitale beeldverwerking) integreren.

Leerinhoud

- praktische techniek studies - drie presentaties van elk uitgevoerd silhouet - ontwerpen gebaseerd op de kostuumgeschiedenis voorstellen in verschillende grafische technieken - grafische uitwerking van tendensboek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- diverse tekenmaterialen, papierkwaliteiten, presentatie materialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- mulitimediamateriaal (zie Digitale beeldverwerking Mode 1) - presentatie materiaal eigen aan persoonlijk project

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester