Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Mode en textielprognose6281/2803/2223/1/48
Studiegids

Mode en textielprognose

6281/2803/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leipert Marisa
Andere co-titularis(sen): Kündig Manon
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- Een interesse tonen t.o.v. de actuele kunsten, andere vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen en het eigen vakgebied. - een basiskennis hebben van het gekozen studie en vakgebied. - een aanzet tot kritische visie hierop kunnen formuleren - kennis van de elementaire basisprincipes van vormgeving, ontwerp en beeldvorming

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de ontwikkelde tendensen via een innoverend concept toepassen in een serie modeontwerpen die een boeiend en uitgebalanceerd geheel vormen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in het kader waarnaar de opdrachten refereren in het modevakgebied.
De student kan de basisprincipes van het modeontwerpen toepassen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan zelfstandig onderzoek voeren naar kleurcompositie en beeldtaal.
De student ontwikkelt vernieuwende tendensen rond beeldtaal, kleurcombinaties, stofkeuze en stofbewerkingen, prints, borduur en/of breimotieven.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan onderzoeksmateriaal analyseren, selecteren, persoonlijk associëren en verwerken in een innovatief concept rond kleur.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan het studiemateriaal verwerken en voorstellen met grafische en digitale beeldtechnieken en het eindresultaat presenteren.

Leerinhoud

- verzamelen van onderzoeksmateriaal rond kleur en beeld (individuele thema's) - ontwikkelen van diverse kleurkaarten en deze op een eigen en innovatieve manier presenteren - uitwerking van een tendensboek met vernieuwende kleurcomposities, stofontwikkelingen en een serie van uitgewerkte silhouetten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- diverse tekenmaterialen, papierkwaliteiten - diverse onderzoeksmaterialen eigen aan het individuele project: beeldmateriaal, 3D objecten en voorstellingen - diverse presentatiematerialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- diverse multimediamateriaal (zie Digitale beeldverwerking Mode 1)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk124,00 uren
Artistieke praktijk56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester