Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Digitale beeldverwerking Mode 16282/2803/2223/1/82
Studiegids

Digitale beeldverwerking Mode 1

6282/2803/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gillis Chris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- geen specifieke kennis vereist i.v.m. digitale vormgeving en computer

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft de basiskennis verworven m.b.t. de werking van een computer en randapparatuur, het gebruik van internet, e-mail, en een aantal specifieke grafische programma's en hun kenmerken (Adobe Photoshop, Illustrator; Indesign).
De student bezit technische kennis over het scannen van een beeld, de beeldgrootte, resolutie en de verschillende digitale formaten.
De student heeft inzicht in het omzetten van een beeld naar een format dat geschikt is voor specifiek doeleindes (voor het versturen van een beeld via e-mail, voor website, voor het digitaal afdrukken en voor het professioneel drukwerk).
De student kan vanuit het proces (onderzoek, analyse en creatieve verwerking) binnen mode- en textielprognose het persoonlijk concept toepassen, grafisch vormgeven en verwerken met gebruik van digitale technieken

Leerinhoud

- technische basiskennis van computer, randapparatuur en programma's - gebruiksprincipes van scanner, printer en digitale camera - exploratie creatieve mogelijkheden van de computer - toepassingen van digitale technieken: inscannen van beelden, importeren van fotomateriaal en verwerking ervan - opbouw van een werkboek als vooronderzoek voor de eindpresentatie - presentatie uitvoering van opdrachten van mode- en textielprognose met gebruik van digitale technieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

computer, scanner, printer, digitale camera

(deze studiematerialen zijn ter beschikking in het atelier mode)

diverse vakliteratuur (technisch en artistiek)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- computer, scanner, printer, digitale camera (deze studiematerialen zijn ook ter beschikking in het Atelier Mode) - diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk26,00 uren
Artistieke praktijk64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester