Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Historisch onderzoek Mode 16283/2803/2223/1/19
Studiegids

Historisch onderzoek Mode 1

6283/2803/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dirix Emmanuelle
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- geen specifieke - algemene kennis van de politieke en economische geschiedenis van Europa strekt tot de aanbeveling

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft basiskennis over de visuele bronnen en hun betrouwbaarheid m.b.t. de geschiedenis van de mode.
De student heeft basiskennis over de socio-culturele aspecten van kleding en mode.
De student kent de basisbeginselen van de kostuumgeschiedenis.

Leerinhoud

- algemene inleiding over het gebruik van kleur, materialen, stofdesign en lichaamsvorm in de mode - analyse van diverse periodes van de kostuumgeschiedenis - documentatie dossier aanleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Barnard, Malcolm. Fashion as communication. Psychology Press, 2002.

Dirix, E. (2016). Retro Style: Vintage Fashion Through the Decades. Yale University Press.

Wilson, Elizabeth. Adorned in dreams: Fashion and modernity. IB Tauris, 2003.

Ash, Juliet, and Elizabeth Wilson. Chic thrills: A fashion reader. Univ of California Press, 1992.

Bruzzi, Stella, and Pamela Church Gibson. Fashion Cultures Revisited: Theories, Explorations and Analysis. Routledge, 2013.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- tentoonstelling en bibliotheek bezoek en ander relevant onderzoeksmateriaal - diverse publicaties i.v.m. kostuumgeschiedenis en mode

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper
2de examenperiode: paper