Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Grafische software 237268/2803/2223/1/89
Studiegids

Grafische software 2

37268/2803/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Segers Michael
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Grafische software 1.

Begincompetenties (tekst)

 Student(e)
- kan de digitale media situeren binnen de historische, wetenschappelijke en artistieke context.
- kent de werking van de computer en de specifieke terminologie.
- kent de besturingssoftware en de mogelijkheden qua beschikbare toepassingssoftware.
- heeft de praktische kennis van de meest recente en gangbare software voor grafische toepassingen zoals vectorieel tekenen, pixelbased beeldmanipulatie, animatie, en beeldopmaak.
- heeft inzicht in de principes van bewegend beeld en kan een virtuele animatie van enkele seconden met klank uitwerken - kan op zelfstandige basis en conceptueel eenvoudige digitale opdrachten uitwerken.
 

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft een grondige kennis van de meest recente en gangbare software voor grafische toepassingen.
De student kan in functie van de opdracht een keuze maken uit beschikbare software en zelfstandig een uitgebreide opdracht realiseren.
De student kan beelden in functie van hun specifiek doel, drukwerk of virtueel gebruik op diverse media, opmaken of aanpassen.

Leerinhoud

Deel theorie:
Digitale handleidingen van de specifieke softwarepakketten:
photoshop/in design/nieuwe media zoals  publicatie op tablets
Deel Toepassing:
Studie van de software door didactische oefeningen aangevuld met vrije opdrachten met een persoonlijke invulling. Thema's: - verdieping in opmaak voor druk en opmaak voor digitale publicaties en tablet toepassingen - fotocollage en manipulatie met nadruk op 3D, perspectief en belichting - nieuwe media

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale handleidingen van de specifieke softwarepakketten
Opgelegde didactische oefeningen
Vrije oefeningen

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd. In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

nvt

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie van de praktische kennis.
Artistieke evaluatie van de vrije oefeningen


semester 1: Schriftelijk examen over theorie en praktische kennis, aangevuld met praktische proef + inlerveren oefeningen en opdrachten
Semester 2: Praktische proef + inleveren oefeningen en opdrachten

2de examenperiode: Schriftelijk examen over theorie en praktische kennis, aangevuld met praktische proef + inleveren oefeningen en opdrachten