Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Juweelgeschiedenis 234261/2803/2223/1/89
Studiegids

Juweelgeschiedenis 2

34261/2803/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gregory Emma, Schonkeren Hanne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Juweelgeschiedenis 1.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor Specifieke kunstgeschiedenis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de de Europese en niet-Europese juweelgeschiedenis.

Leerinhoud

Een verdere verkenning in tijd (verleden en heden) en ruimte (verschillende culturen en continenten) van tooisels, sieraden en juwelen.
Wat zijn de beweegreden van de mens om juwelen te vervaardigen, te dragen en te schenken:
- symboliek en andere drijfveren
- technische evolutie van de juweel productie
- historische, politieke, religieuze en culturele context en beïnvloeding.

Er wordt ook aandacht besteed aan het hedendaagse werkveld door het maken van een 'tentoonstellingsboek', waarvoor een aantal tentoonstellingen, lezingen en andere relevante evenementen naar eigen keuze bijgewoond worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Omschrijving: Opdracht: Schetsen, foto’s, notities en kritische reflecties over:
  - Teksten
  - Bezoek aan lezingen, tentoonstellingen, beurzen, symposia en andere relevante evenementen.
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Artistiek-educatieve projectopdracht30,00Opdracht: Schetsen, foto’s, notities en kritische reflecties over: - Teksten- Bezoek aan lezingen, tentoonstellingen, beurzen, symposia en andere relevante evenementen.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht. Indien de student meer dan drie keer ongewettigd afwezig is kan deelname aan het examen geweigerd worden.

Eerste examenkans: Semester 2
30% opdracht  (geen herkansing mogelijk)
70% Schriftelijk en mondeling examen.

Tweede examenkans:
Schriftelijk en mondeling examen (70%)