Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modeontwerpen 26336/2803/2223/1/75
Studiegids

Modeontwerpen 2

6336/2803/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 11 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bossche Katarina
Andere co-titularis(sen): De Clercq Maureen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 330,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modeontwerpen 1 EN geslaagd voor Coupe 1 EN geslaagd voor Modegrafiek 1 EN geslaagd voor Mode en textielprognose.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan procesmatig werken.
De student kan kritisch omgaan met divers bronnenmateriaal en na een grondige studie van een historische periode en een historisch kostuum een concept uitwerken.
De student bezit kennis van het ontwerpproces (onderzoek/analyse/conceptuitwerking) en kan een concept uitwerken tot een coherent eigenzinnig collectiebeeld.
De student kan op gefundeerde wijze de basisprincipes van het ontwerpen toepassen (belijning, proportie, ritme, balans, observatie van het menselijk lichaam, beweging).
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een innovatief kleurbeeld en stofkeuze ontwikkelen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan dialogeren.
De student bezit een kritische en onderzoekende attitude t.o.v. werk en werkmethode.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zijn/haar werk verbaal, digitaal en/of beeldend communiceren.
De student kan zijn/haar collectie op een persoonlijke en visionaire manier op een podium plaatsen, rekening houdend met regie, ritme en timing
De student kan zijn collectie, rekening houdende met de context waarbinnen hij/zij optreedt, op een persoonlijke en visionaire manier presenteren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student volgt een logisch, regelmatig en progressief werkproces.
De student kan procesmatig werken.
De student commentaren van de docenten integreren in zijn/haar werkproces.
De student houdt zich aan de gestelde deadlines.

Leerinhoud

- research historisch thema: inhoudelijk en grafisch beeldend - ontwikkeling van een concept en grafische voorstelling - ontwikkeling van een schetsboek - eerste silhouet ontwikkelen op basis van het uitgewerkte concept - grondig individueel onderzoek als basis voor ontwikkeling van kleur- en stofkeuze en collectieopbouw - werkboek uitwerken met grafische weersgave van dit onderzoek - ontwikkeling van 5 totaalsilhouetten, op basis van ontwerptekeningen, vrije modelage experimenten en toile studies - uitwerking van accessoires en styling.

Tijdens de evaluatie van het collectiewerk op de “definitieve pas” wordt er een selectie gemaakt door de juryleden in verband met de presentatie op de catwalk. In overleg kan er gekozen worden voor een andere vorm van presentatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- diverse ontwerp materialen: schetsboeken, diverse papierkwaliteiten, bibliotheek en archief onderzoeksmateriaal - persoonlijk studie- en onderzoeksmateriaal van diverse oorsprong; beeldend, teksten, 3D - diverse uitvoering en presentatie materialen: stoffen, technische materialen, papierkwaliteiten, tekenmaterialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- musea en tentoonstelling publicaties - diverse vakliteratuur en andere relevante beschouwende en beeldende literatuur - multimedia materiaal (zie Digitale beeldverwerking Mode 2)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester