Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Coupe 26337/2803/2223/1/12
Studiegids

Coupe 2

6337/2803/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Laere Natalie
Andere co-titularis(sen): Callewaert Aurelie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modeontwerpen 1 EN geslaagd voor Coupe 1 EN geslaagd voor Modegrafiek 1 EN geslaagd voor Mode en textielprognose.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan bestaande patronen vergelijken en daaruit een patroon kiezen in functie van het beoogde eindresultaat.
De student kan eigen ontwerp realiseren door basispatronen van bestaande kledingstukken te analyseren, te mouleren of te draperen .
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan verhoudingen binnen een tweedimensionaal beeld detecteren en deze vertalen naar een driedimensionaal beeld.
De student heeft zijn/haar technische vaardigheden en kennis uitgebreid.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan de uitgevoerde opdracht, kritisch beoordelen (in termen van vorm, belijning, volume, uitvoering en afwerking).
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is alert voor vernieuwingen en veranderingen binnen het technisch kader van het vakgebied.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan, deels zelfstandig, deels onder begeleiding, bestaande patronen opzoeken, lezen en interpreteren.

Leerinhoud

- leren maat nemen en toepassen op patroon. - technische oefeningen; opzoeken van het patroon, knippatroon maken, knippen en stikken van splitten, polsboorden, zakken, knoopsgaten, oefeningen op fronsen, ritsen inzetten - een blazervest maken beginnende van een basispatroon - maquettes, toiles, patroonstudies en modelage experimenten, als basis van de driedimensionale uitwerking van de collectie - technische uitwerking en artistieke interpretatie in 3D van 5 silhouetten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- basismateriaal zie 1 BA Mode - materiaal eigen aan het zelfgekozen project in overleg met docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester