Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modegrafiek 26338/2803/2223/1/46
Studiegids

Modegrafiek 2

6338/2803/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modeontwerpen 1 EN geslaagd voor Coupe 1 EN geslaagd voor Modegrafiek 1 EN geslaagd voor Mode en textielprognose.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student erkent het belang van modetekenen als vorm van grafische communicatie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan een uitgebreid grafisch onderzoek voeren naar zijn/haar gekozen historisch kostuum
De student kan de individuele grafische kwaliteiten onderzoeken en verder ontwikkelen.
De student kan verdiepend onderzoek uitvoeren met betrekking tot waarneming en weergave.
De student kan een onderzoek voeren met betrekking tot het creatieproces (van schets naar tekening naar ontwerp).
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan tientallen voorbeelden in detail bespreken en verrijken met een persoonlijke benadering en dit inzicht toepassen op de eigen situatie.
De student is in staat bewuste beeldkeuzes te maken en zo te evolueren naar een eigen beeldtaal, als basis voor het ontwikkelen van zijn/haar collectie.
De student heeft zijn/haar persoonlijke benadering in zijn/haar beeldexpressie verder ontwikkeld.

Leerinhoud

- praktische techniekstudies van het historisch kostuum. - werkboek als studiedossier. - uitgewerkte presentatie van een kostuumboek. - grafische ontwikkeling van individuele modesilhouet. - uittekenen van collectiebeeld. - onderzoek en voorstelling van sfeerbeelden. - presentatie van stoffenbeeld. - presentatie van collectieboek. - 3D sfeerbeeld van collectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- diverse tekenmaterialen, papierkwaliteiten, presentatie materialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- multimedia materiaal (zie Digitale beeldverwerking Mode 2) - presentatie materiaal eigen aan persoonlijk project - historische en hedendaagse vakliteratuur over mode en kunst

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie  na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester