Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modelage 16339/2803/2223/1/80
Studiegids

Modelage 1

6339/2803/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heerkens Rosalinde
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- geen specifieke technische begincompetenties

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beheerst de basisvaardigheden van draperen via basisbegrippen en technieken en kan deze verworvenheden omzetten in een eigen creatief resultaat.
De student heeft inzicht in de omzetting van een 2D naar een 3D beeld en viceversa.
De student kan ontwerp en uitvoering (vorm, materiaalkeuze en inhoud) met elkaar in overeenstemming brengen
De student kan een probleem rond vorm, inhoud en technische realisatie oplossen.
De student kan een opdracht op een methodische manier aanpakken.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan bepalen of een vormgeving al dan niet functioneert.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat verhoudingen te herkennen.
De student is in staat zichzelf voortdurend te bevragen.
De student kan door middel van een onderzoekende attitude zijn/haar creatieve grenzen verleggen.

Leerinhoud

- basisoefeningen en begrippen van het draperen - basisopstelling kragen modeleren vanuit bestaande kragen aan de hand van bestaande documenten - uitbreiding drapage oefeningen - uitvoering van een eigen ontwerp aan de hand van schets of fotodocumenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- diverse stoffen eigen aan individuele project

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester