Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Digitale beeldverwerking Mode 26342/2803/2223/1/85
Studiegids

Digitale beeldverwerking Mode 2

6342/2803/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gillis Chris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

De student kent de basis en de werking van de computer, van internet en e-mail. - De student kan het onderscheid maken tussen de grafische computerprogramma’s en kent de basisprincipes. - Hij kent de basisprincipes van scannen, afprinten en digitale camera. - De student is geboeid door de creatieve mogelijkheden van de computer. - Hij ziet het belang in om, vanuit zijn/haar werk, gebruik te maken van de computermogelijkheden. - De student heeft inzicht verworven om ideeën en beelden digitaal om te zetten en vorm te geven. - De student kan toepassingen maken met gebruik van digitale technieken zoals inscannen van beelden, importeren van fotomateriaal en de verwerking ervan. - Hij slaagt erin met deze verworvenheden een presentatie voor te stellen waarbij hij digitale technieken heeft gebruikt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de verworvenheden m.b.t. modegrafiek en modeontwerpen integreren en digitaal vertalen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beschikt over de technische vaardigheid en ervaring om zelfstandig met de computer te werken en eenvoudige grafische opdrachten tot een goed einde te brengen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan bewuste keuzes maken m.b.t. de inzet van digitale technieken, computerprogramma’s en randapparatuur, om zijn/haar beeldtaal persoonlijk vorm te geven.

Leerinhoud

- vooronderzoek via diverse experimenten met digitale technieken en toepassingen - presentatie van het kostuumboek met verwerking van deze experimenten - presentatie van het collectieboek met digitale toepassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

computer, scanner, printer, digitale camera
(deze studiematerialen zijn ter beschikking in het atelier mode)
diverse vakliteratuur (technidch en artistiek)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- computer, scanner, printer, digitaal fototoestel (Deze toestellen zijn ook ter beschikking in het Atelier Mode) - diverse vakliteratuur technische en artistiek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Artistieke praktijk60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester