Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Historisch onderzoek Mode 26343/2803/2223/1/22
Studiegids

Historisch onderzoek Mode 2

6343/2803/2223/1/22
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dirix Emmanuelle
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
"De student kan zelfstandig en individueel onderzoek voeren naar een zelfgekozen periode uit de kostuumgeschiedenis. "
De student heeft aan de hand van een verdiepende studie van de kostuumgeschiedenis inzicht verworven in het fenomeen mode binnen haar huidige maatschappelijke context.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat zijn/haar onderzoek(sresultaten) te visualiseren.

Leerinhoud

- in-depth studie van bepaalde periodes uit de kostuumgeschienis - individuele studie van zelfgekozen periode - documentatie en presentatie van deze studies

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus en begeleidend beeldmateriaal - diverse onderzoeksdocumenten en materialen eigen aan individuele project van de student

Barnard, Malcolm. Fashion as communication. Psychology Press, 2002.

Dirix, E. (2016). Retro Style: Vintage Fashion Through the Decades. Yale University Press.

Wilson, Elizabeth. Adorned in dreams: Fashion and modernity. IB Tauris, 2003.

Ash, Juliet, and Elizabeth Wilson. Chic thrills: A fashion reader. Univ of California Press, 1992.

Bruzzi, Stella, and Pamela Church Gibson. Fashion Cultures Revisited: Theories, Explorations and Analysis. Routledge, 2013.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- diverse boeken en publicaties i.v.m. kostuumgeschiedenis en mode

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werkplekleren en/of stage8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper 
2de examenperiode: paper