Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Grafische software 337269/2803/2223/1/26
Studiegids

Grafische software 3

37269/2803/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Fekete KristĂ­na
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Grafische software 2.

Begincompetenties (tekst)

Student(e)
- heeft een grondige kennis van de meest recente en gangbare software voor grafische toepassingen.
- kan in functie van de opdracht een keuze maken uit beschikbare software en zelfstandig een uitgebreide opdracht realiseren
- kan beelden in functie van hun specifiek doel, drukwerk of virtueel gebruik op diverse media, opmaken of aanpassen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft kennis van de technieken voor digitaal fontontwerp en kan een fontontwerp digitaal genereren.
De student kan digitale presentaties maken.
De student kan doelgericht software aanwenden om complexe opdrachten uit te werken.
De student kan juiste ontwerpbeslissingen nemen in functie van de software.

Leerinhoud

Deel theorie:
Digitale handleidingen van de specifieke softwarepakketten voor fontontwerp waaronder Fontlab/GLyphs/Fontself

Deel toepassing:
Studie van de software door klassikale didactische oefeningen aangevuld met vrije opdrachten met een persoonlijke invulling.

Thema's:
-digitaal fontontwerp en presentatie op diverse media met inbegrip van animatie op klank.Samenwerking met atelier typografie BA3

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale handleidingen van de specifieke softwarepakketten

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd. In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie van de praktische kennis.
Artistieke evaluatie van de vrije oefeningen

Semester 1:
 Praktische proef met schriftelijke neerslag + inleveren oefeningen en opdrachten.
Semester 2: Praktische proef + inleveren oefeningen en opdrachten

2de examenperiode: Praktische proef met schriftelijke neerslag + inleveren oefeningen en opdrachten