Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Geschiedenis van Grafisch Ontwerp 337273/2803/2223/1/65
Studiegids

Geschiedenis van Grafisch Ontwerp 3

37273/2803/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze I
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Crombez Thomas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan intertekstuele verbanden leggen en associaties maken.
De student kent de vaktermen en kan ze op de juiste wijze hanteren.
De student kan theoretische analysemodellen toepassen op het beeldmateriaal van de gegeven periode.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de belangrijkste momenten in de ontwikkeling van de grafische vormgeving en kan deze in de juiste chronologische, kunsthistorische, semiotische en maatschappelijke context situeren.
De student kan de verschillende grafische stijlen en beeldstijlen van de behandelde periode herkennen en beschrijven.
De student heeft inzicht in het functioneren en de relevantie van de verschillende aspecten van grafische communicatie in de complexer wordende maatschappelijke omgeving van de gegeven periode.

Leerinhoud

De cursus bestudeert de periode vanaf het modernisme tot de huidige tijd en biedt een begrippenkader en chronologisch referentiekader teneinde de stormachtige ontwikkeling van de grafische vormgeving in de 20ste en de 21ste eeuw te beschrijven en te interpreteren. 

We staan stil bij de invloeden van de moderne kunst op het grafisch ontwerp, bij het grafisch ontwerp tijdens en na de wereldoorlogen, bij de nieuwe stijlen in Europa, het modernisme in Amerika, het ontstaan van de “corporate identity”, het postmodernisme en de digitale revolutie. Historische overzichten worden afgewisseld met een diepgaandere bestudering van een oeuvre of graficus uit deze periode.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

powerpoints met didactisch aanschouwingsmateriaal, teksten, artikels, presentaties van studenten

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

literatuurlijst toegevoegd aan de cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

 De aanwezigheid van de student tijdens de colleges is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel.

Evaluatievorm: schriftelijk examen evt aangevuld met vooraf ingediend werkstuk of mondelinge presentatie