Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modeontwerpen 36403/2803/2223/1/25
Studiegids

Modeontwerpen 3

6403/2803/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 13 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modeontwerpen 2 EN geslaagd voor Coupe 2 EN geslaagd voor Modegrafiek 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beschikt als ontwerpen over het creatieve vermogen dat eigen is aan het profiel van de hedendaagse modeontwerper .
De student verdiept het innoverend vermogen, experiment en flexibiliteit in het werkproces
De student beheerst de basiselementen van het modeontwerpen op een adequate wijze: research versus concept versus ontwerp
De student kan een etnisch kostuum analyseren en artistiek uitwerken via diepgaande research
De student ontwikkelt via schetsen en andere beeldende technieken tot een interessant collectieconcept met toepassing van de voorafgaande research
De student kan de verschillende opleidingsonderdelen; modegrafiek, modeontwerp, coupe en digitale beeldverwerking op een adequate en persoonlijke manier integreren
De student kan op gefundeerde wijze de basisprincipes van het ontwerpen toepassen (belijning, proportie, ritme, balans, observatie van het menselijk lichaam, beweging).
De student is in staat een grafische en 3D-realisatie van een visionair collectiebeeld uit te werken met min. 8 samenhangende totaalsilhouetten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de basisprincipes van het modeontwerpen toepassen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student ontwikkelt een krachtige en persoonlijke visie t.o.v. mode
De student bestudeert actuele kunststromingen en doet aan research rond een hedendaags een kunstenaar
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student heeft zich ontwikkeld tot een kritische, mature persoonlijkheid.
De student kan met een kritische visie het eigen werk evalueren en corrigeren in alle fasen van het ontwerpproces
De student kan een etnisch kostuum analyseren na grondige research. (inhoudelijk en grafisch)
De student kan een eigen signatuur uitwerken via visionaire kleur en stofkeuze en ontwikkeling van een innovatief silhouet.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student ontwikkelt en verdiept de dialoog met de docent
De student heeft een onderzoekende en innoverende attitude.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een onderzoeksboek hanteren in communicatie met docenten
De student kan een collectie op de catwalk presenteren, met eigen muziek en licht voorstellen en een persoonlijke choreografie en fotoshoot uitwerken.
De student kan kritisch en contructief werken, keuzes bevestigen en beargumenteren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan procesmatig werken en in het werkproces deadlines respecteren
De student kan de commentaren van de docenten met maturiteit verwerken

Leerinhoud

- research en analyse van de socio-culturele achtergrond van een land of volk, met een grafische weergave van dit onderzoek. - vanuit grondige patroonstudie uitwerking van een etnisch kostuum - aansluitend een grafisch kostuumboek, met toepassing van de digitale beeldverwerking - research rond actuele kunststroming of kunstenaar - uitwerken van een vernieuwend collectieconcept - uitwerking, grafisch (schetsboek) en 3D van een innovatieve coherente collectie, met een persoonlijk signatuur - toepassing van een eigen en vernieuwende kleur- en stoffenkeuze - uitwerking van een eerste typerend silhouet - realisatie van verschillende voorstudies en toiles - opbouw van de collectie in 3D, min 8 totaalsilhouetten - uitwerking van een eigen make-up en styling - ontwerpen van accessoires, eigen aan het collectiebeeld - presentatie van deze collectie op de catwalk, met eigen muziek en licht voorstellen en een persoonlijke choreografie+ fotoshoot - grafische presentatie van het volledige collectiebeeld - installatie, refererend aan collectiebeeld als onderdeel van de eindpresentatie

Tijdens de evaluatie van het collectiewerk op de “definitieve pas” wordt er een selectie gemaakt door de juryleden in verband met de presentatie op de catwalk. In overleg kan er gekozen worden voor een andere vorm van presentatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- musea, tentoonstellingen, bibliotheek en archief onderzoeksmateriaal - persoonlijk studiemateriaal, beeldend, 3D, teksten - diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/maquettemateriaal, multimediatoepassingen, stoffen - diverse uitvoeringsmaterialen: stoffen, kunststoffen, technische materialen, papierkwaliteiten - presentatie materialen eigen aan individuele project

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- uitgebreide vakliteratuur, zowel technische als artistieke. Historische en actuele modepublicaties - diverse publicaties in overleg met de docent en eigen aan het zelfgekozen project - multimedia materiaal (zie Digitale beeldverwerking Mode 3)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk165,00 uren
Artistieke praktijk225,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester