Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Coupe 36404/2803/2223/1/59
Studiegids

Coupe 3

6404/2803/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hoste Elke
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modeontwerpen 2 EN geslaagd voor Coupe 2 EN geslaagd voor Modegrafiek 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan zelfstandig patronen opstellen en coupestudies toepassen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een technische tekening via een patroon omzetten naar een 3D uitvoering.
De student heeft de vakkennis verdiept en kan silhouetten realiseren die getuigen van de nodige technische kennis en vaardigheden.

Leerinhoud

- voorstudies en uitwerking van etnisch kostuum - diverse voorstudies en toiles van de ontwerpen - omzetten en uitvoeren van de ontwerpen in 3D

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- basismateriaal zie 1 BA en 2 BA Mode, in combinatie met materialen eigen aan individuele project

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- diverse vaktechnische lectuur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk150,00 uren
Artistieke praktijk210,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester