Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Modegrafiek 38277/2803/2223/1/12
Studiegids

Modegrafiek 3

8277/2803/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modeontwerpen 2 EN geslaagd voor Coupe 2 EN geslaagd voor Modegrafiek 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat om via de integratie van nieuwe grafische kennis tot een grondig en doelgericht realisatie- en presentatieproces te komen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een eigen vormentaal ontwikkeld in relatie tot het karakter van de collectie.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
De student kan de eigenheid van de collectie via een ander medium (installatie/object) communiceren.

Leerinhoud

- techniekstudies i.v.m. etnisch kostuum - werkboek als studiedossier - uitgewerkte presentatie van het kostuumboek - experimentele visuele voorstelling van het sfeerbeeld van de collectie - grafische ontwikkeling van hun specifiek modesilhouet - uittekenen van collectiebeeld - presentatie van stoffenbeeld - presentatie van collectieboek - voorstelling van een 3D installatie in relatie tot de eigen collectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- zie 1 en 2 BA Mode in combinatie met materialen eigen aan individuele project

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Zie 1 en 2 BA Mode

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester