Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Digitale Beeldverwerking Mode 36411/2803/2223/1/06
Studiegids

Digitale Beeldverwerking Mode 3

6411/2803/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gillis Chris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Voldoende beantwoorden aan de doelstellingen van alle opleidingsonderdelen van 2BA mode

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student slaagt erin vakoverschrijdend te werken door de verworven competenties betreffende modeontwerp en modegrafiek te integreren in digitale beeldvorming en –verwerking.
De student heeft de kennis en vaardigheid om digitaal een persoonlijk en creatief grafisch werk te produceren dat getuigt van zin voor ontwerp en finesse.
De student kan een opdracht op een methodische manier aanpakken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan doelgerichte keuzes maken betreffende het gebruik van programma’s en technieken, en kan zijn/haar terrein nauwkeurig afbakenen.
De student slaagt erin een duidelijk concept uit te werken om zo, via het gebruik van multimedia, zijn/haar collectie en sfeer grafisch te visualiseren.
De student kan zijn/haar collectie en sfeer via digitale technieken grafisch vormgeven.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de persoonlijke sfeer van zijn/haar werk vertalen naar een kostuum- en collectieboek dat op grafische en creatieve wijze zijn/haar collectie ontsluit en als eindproduct op een professionele manier is uitgevoerd.
De student kan een individueel werk voorstellen waarin het werkproces, schetsen, collages, foto’s, teksten, enz. naar eigen concept en ontwerp – grafisch en digitaal zijn verwerkt en toegepast. Dit als document of sfeerbeschrijving bij het etnisch kostuum en de collectie. De presentatie van het werk is persoonlijk, artistiek en professioneel vormgegeven.
De student kan zijn/haar collectie zichtbaar maken in termen van zowel proces als eindresultaat.

Leerinhoud

- diverse voorstudies en experimenten als grafische research bij de opbouw van het kostuumboek - ontwikkeling van een persoonlijk en artistiek kostuumboek - uitwerken van een boeiend collectieboek; met integratie van het werkproces, schetsen, collages, foto’s, teksten - finale grafische/digitale voorstelling van de collectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- computer, scanner, printer, digital camera

deze toestellen zijn beschikbaar in het atelier mode

- diverse vakliteratuur

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- computer, scanner, printer, digitaal fototoestel (deze toestellen zijn ook ter beschikking in het Atelier Mode) - diverse boeken, tijdschriften, vakliteratuur: technisch en artistiek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester