Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vaktechnologie Schilderkunst 26300/2803/2223/1/15
Studiegids

Vaktechnologie Schilderkunst 2

6300/2803/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze I
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mathysen Pieter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in een aantal meer specifieke vaktechnische problemen, vooral wat betreft moderne verfsoorten en materialen.
De student heeft inzicht in de relatie tussen materiaaltechnische experimenten en artistieke vernieuwing, zowel historisch als hedendaags.
De student weet dat materiaaltechnische fouten bij de opbouw van een kunstwerk (later) onherstelbare schade kunnen veroorzaken.
De student kent de voornaamste problemen die zich kunnen voordoen bij de conservatie van moderne kunstwerken en past zijn werkwijze of methode zodanig aan dat de kans op vroegtijdige schade beperkt blijft.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks100,00nota's & discussie

Toetsing (tekst)

Aantekeningen (75%) discussie (25%)

Tijdens de colleges wordt van de studenten verwacht dat ze aantekeningen maken. Als je een idee hebt dat je persoonlijke artistieke praktijk kan bevorderen, schrijf je dat op. We beoordelen je vermogen om ideeën te genereren op basis van onze analyse' van schilderijen. Of je ideeën dom, onrealistisch, briljant of gek zijn is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat je jezelf toestaat om vrij te denken. Meer ideeën is gelijk aan meer punten. Aan het einde van het tweede semester leveren de studenten hun aantekeningen in en bespreken ze wat ze hebben geleerd met hun docent.