Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Voorstellingsanalyse 313541/2803/2223/1/23
Studiegids

Voorstellingsanalyse 3

13541/2803/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze I
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mallems Alex
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Voorstellingsanalyse 2.

Begincompetenties (tekst)

- De student start op het analyseniveau van Voorstellingsanalyse  2

- Students start at the level of analysis as described in Voorstellingsanalyse 2 (Productionanalysis 2)

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht verworven in de dramatische structuren van theatervoorstellingen en kan een diepere analyse geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat een theatervoorstelling kritisch te beoordelen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat om over een bijgewoonde theatervoorstelling op een zinnige manier te discussiëren, en een eigen mening over te formuleren met betrekking in het bijzonder tot de regie, de speelstijl, manier waarop scenografie en kostuumontwerp bijdragen tot het realiseren van een totaalconcept).

Leerinhoud

Voor het vak voorstellingsanalyse kijken de studenten in groep naar 5 voorstellingen. Die analyseren ze diepgaander in een paper waarbij de visuele aspecten (kostuums, decor, licht,…) belangrijk zijn en waarbij de eigen mening van de student uitgebreid wordt geformuleerd. Indien mogelijk wordt er een kritisch nagesprek in groep gekoppeld aan de voorstelling. De paper is onderwerp van een mondeling gesprek waarin aanvullende vragen worden gesteld en ook feedback wordt gegeven.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

geen

none

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk32,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werkplekleren en/of stage32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Academiejaar: paper
2de examenperiode: paper