Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kunsteditie6356/2803/2223/1/76
Studiegids

Kunsteditie

6356/2803/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier en of lessen individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Creditbewijs van 2BA atelier Vrije Grafiek II of gelijkwaardig.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een kunsteditie ontwerpen en in een kleine oplage aanmaken.
De student kan, om tot eenheid binnen zijn ontwerp te komen, de nodige materialen en procédés adequaat inzetten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de technieken van het westers en oosters binden.
De student beheerst op beginnersniveau de verschillende mogelijkheden tot het realiseren van een kunsteditie.

Leerinhoud

Tweeledig lessenpakket bestaande uit reproductiemogelijkheden en typografie enerzijds en Boekbinden en editie ontwerp anderzijds . Aan de hand van voorbeelden en studiebezoeken wordt de student voorbereid om zijn grafisch werk te promoten (affiche, uitnodigingen voor tentoonstellingen) door middel van de moderne reproductietechnieken. Het tweede deel omvat een aantal praktijk gebonden theorie- en demonstratielessen waarbij de technieken worden aangeleerd om een portfolio te produceren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabi: 'Aanmaken van een map' en 'Boekbinden' (Peter Bosteels). Boekbindersmateriaal.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Omschrijving: Demonstraties en workshops
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
 • Omschrijving: zelfstudie en consultatie

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester