Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Specifieke Materialenkennis Mode6340/2803/2223/1/17
Studiegids

Specifieke Materialenkennis Mode

6340/2803/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Ernst Henriette
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- geen specifieke begincompetenties - voldoende beantwoorden aan de eindcompetenties van de 1 BA Mode

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent op beginnersniveau de materialen eigen aan het vakgebied en kan deze materialen herkennen.

Leerinhoud

- verwerving van kennis van natuurlijke en synthetische grondstoffen en vezels - textielmaterialen - weefstructuren met inbegrip van afwerking en behandelingen.
nieuwe ontwikkelingen: aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, upcycling van textielmaterialen, nieuwe technieken, innovatie, en toekomst van materialen - textielimaging.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- basisvezels en stoffen - cursus samengesteld door docent

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- algemene Informatie over stoffen en stofkwaliteiten - technische vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk20,00De aanwezigheid van de student is vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, verwittig docent schriftelijk en vanaf de 3e keer niet aanwezig moet jij een geldig attest toevoegen via de afwezigheidsmonitor in iBaMaFlex.
AcademiejaarProjectopdracht30,00