Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Onderzoeksmethodiek 124134/2803/2223/1/24
Studiegids

Onderzoeksmethodiek 1

24134/2803/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onderzoeksmethodiek 1 leert de student basistechnieken en methoden aan om informatie op te zoeken over onderwerpen in kunsten en er op een kritische manier manier mee om te gaan. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de basisvaardigheden (academisch) schrijven.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student(e) kan de aangeleerde methodes en technieken voor research en selectie toepassen op een onderwerp uit de actualiteit.
De student kan de gezochte informatie analyseren, evalueren en selecteren op haar bruikbaarheid voor het schrijven van een paper.
De student kan een zoekstrategie ontwikkelen om informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen.
De student kent verschillende soorten informatiebronnen zoals referentiewerken, bibligrafieën, monografieën, (wetenschappelijke) tijdschriften, dissertaties, elektronische databases, audiovisuele bronnen, etc.
De student(e) kent verschillende methodes en researchtechnieken voor het opsporen en hanteren van primaire en secundaire gegevens.
De student(e) kent verschillende soorten bibliotheekcatalogi en classificatiesystemen.

Studiematerialen (lijst)

Schrijfwijzer TAALPUNTVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

PowerPoint Presentatie met algemene introductie.

PowerPoint Presentatie over academisch schrijven.

Schrijfwijzer Koninklijke Academie.

Opdrachtomschrijvingen op papier.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Kranten (De Standaard, De Morgen, Le Monde), tijdschriften (Knack, Mo, Internationale Samenwerking) TV en documentaires, websites van diverse media zoals BBC, NCR-Handelsblad, NOS-nl, boeken of artikels i.v.m. diverse onderwerpen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Opmerking: Student wordt verondersteld aanwezig te zijn.
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00