Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vormgeven 16252/2803/2223/1/32
Studiegids

Vormgeven 1

6252/2803/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Wieke
Andere co-titularis(sen): De Ruysser Tine, Fischer Benedikt, Lambeets Machteld, Verhoeven Ingrid
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft interesse voor kunst, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en het eigen vakgebied (juweelontwerpen/ edelsmeden), en bovendien:
- vertoont een permanente gedrevenheid in het verwerven van kennis binnen het vakgebied

- heeft een elementaire basiskennis i.v.m. vorm/kleur  en materievormgeving / ontwerp en beeldvorming
- de student vertoont een creatieve aanpak bij het invullen van de ontwerpopdrachten

Dit alles wordt beoordeeld tijdens de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is op de hoogte van hedendaagse artistieke ontwikkelingen en hun maatschappelijke context.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan de commentaren van de docenten verwerken.
De student beschikt over een doorgedreven werkattitude.
De student is zelfkritisch, onderzoeksmatig ingesteld, kan doelgericht experimenteren, zijn grenzen verleggen , en een nieuwe visie ontwikkelen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan zijn artistiek dagboek gebruiken om een eigen beeldtaal te ontwikkelen.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan op een heldere manier over zijn werk communiceren.
De student kan zijn/haar artistiek werk verbaal en beeldend presenteren op beginnersniveau.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student begrijpt de opdracht en kan een creatief werkproces opstarten.
De student kan binnen een vooropgesteld tijdsbestek bronnen onderzoeken, analyseren en kritisch verwerken tot een hedendaags beeld.

Leerinhoud

Het verrichten van inleidend onderzoek naar de specifieke eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van diverse materialen zoals metalen, textiel, hout, kunststoffen .... en het toepassen van deze parameters in een eigentijds ontwerp (sieraad/object).
Het uitvoeren van de gegeven opdrachten door middel van inleidend onderzoek, analyse en kritische creatieve verwerking van relevant onderzoeksmateriaal.

De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

diverse ontwerp- en uitvoeringsmaterialen,

inclusief het basispakket dat ook nodig is voor Techniek Juweelontwerp 1: allerhande persoonlijk klein gereedschap (vijlen, tangen, pincetten, hamers, soldeermaterialen,
meetinstrumenten, zaagboog, kroezen.... (+/- 1000€), eventueel aan te schaffen in 2 delen
volledige lijst wordt overhandigd bij bekendmaking resultaat toelatingsproef

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie afdelingsdocumentatie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk154,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk282,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Hoor- en/of werkcolleges90,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage14,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve evaluatie na afsluit 2e semester