Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vormgeven 26312/2803/2223/1/35
Studiegids

Vormgeven 2

6312/2803/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Wieke
Andere co-titularis(sen): Fischer Benedikt, Lambeets Machteld, Touloumidi Vivi, Verhoeven Ingrid
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Vormgeven 1) OF (geslaagd voor Atelier juweelontwerp en edelsmeedkunst 1).

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Vormgeving 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan op gevorderd niveau een opdracht analyseren en een creatief concept met een vernieuwende visie ontwikkelen door middel van een consequent en doorgedreven werkproces.
De student kan op gevorderd niveau de resultaten van zijn bronnenonderzoek creatief verwerken in het eigen artistieke onderzoeksproces.
De student is in staat om binnen een vooropgesteld tijdsbestek een hedendaagse beeldende invulling te geven aan een opdracht.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan diverse vormen van informatie over de kunstactualiteit zelfstandig verwerken tot een actueel referentiekader.
De student is op de hoogte van hedendaagse artistieke ontwikkelingen en hun maatschappelijke context.
De student kan actuele en maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan op gevorderd niveau bronnen onderzoeken, analyseren en situeren.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat commentaren van de docenten te verwerken in zijn leerproces.
De student heeft een eigen beeldtaal ontwikkeld dat aantoonbaar is in het artistiek dagboek.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student is in staat om op een mature, professionele wijze te communiceren over zijn werk.
De student is in staat zijn/haar artistiek werk verbaal en beeldend te presenteren op gevorderd niveau.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student heeft een zelfstandige en procesmatige werkattitude en is zelfkritisch t.o.v. eigen werk en werkmethode.

Leerinhoud

De kennis en de inzichten die zijn verworven in bachelor1 worden verder uitgediept met aandacht voor de ontwikkeling van visie, concept en de procesmatige benadering (onderzoeksproces).

De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

afdelingsdocumentatie en –infrastructuur.

Handgereedschappen van de student.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk260,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk313,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Hoor- en/of werkcolleges50,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage7,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve evaluatie na afsluit 2e semester