Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Hedendaagse kunst: neo-avant gardes12340/2803/2223/1/26
Studiegids

Hedendaagse kunst: neo-avant gardes

12340/2803/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Arkesteijn Roel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over een goed inzicht in de Westerse artistieke ontwikkelingen tot ca. 1950.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan diverse vormen van informatie over de kunstactualiteit zelfstandig verwerken tot een actueel referentiekader.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan het oeuvre van een zelfgekozen beeldend kunstenaar uit deze periode situeren en op een persoonlijke wijze duiden.
De student kan zijn kunsthistorische kennis aanwenden als referentiekader.
De student kent en heeft inzicht in de westerse kunstontwikkelingen van de jaren veertig, vijftig en zestig van de 20ste eeuw .

Leerinhoud

Een documentair overzicht van de recente Westerse kunstontwikkelingen van de jaren veertig, vijftig en zestig van de 20ste eeuw, aangevuld met een overzicht van recente tentoonstellingen, evenementen en publicaties die betrekking hebben op de hedendaagse beeldende kunst. Stromingen als Cobra, Abstract expressionisme, Situationisme, Nouveau Réalisme, Fluxus, Happening, Popart en Minimal art passeren de revue. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan tentoonstellings- en publicatiegeschiedenis als aan de meest representatieve vertegenwoordigers van deze ontwikkelingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Naast de persoonlijke notities van de student, kan beroep gedaan worden op het volgende boek:

Ad de Visser, De tweede helft. Beeldende kunst na 1945, Sun/Kritak, Nijmegen, 1998 (en volgende edities).

Voor de niet-Nederlandse talige studenten verwijzen we naar:

David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, Oxford University Press, Oxford-New York, 2000.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De Visser, Ad. ‘De Tweede helft. Kunst na 1945.’ Amsterdam: Boom Uitgevers; 6de druk/ 2010.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper + mondeling examen
2de examenperiode: paper + mondeling examen