Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Bachelorclass12312/2803/2223/1/44
Studiegids

Bachelorclass

12312/2803/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Bachelorclass: Co-creation (3 studiepunten)
 • Bachelorclass: Lichamelijk bewustzijn (3 studiepunten)
 • Bachelorclass: Merging Realities (3 studiepunten)
 • Bachelorclass: serendipiteit (3 studiepunten)
 • Bachelorclass: Sound & Vision (3 studiepunten)
 • Bachelorclass: Tentoonstellingen bezoeken en recensies schrijven (3 studiepunten)
 • Bachelorclass: Time-based art (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bovyn Guy
Andere co-titularis(sen): Cerchedean Annelise
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 86,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vooral voor beeldende kunststudenten is het een hele uitdaging om buiten de beslotenheid van de eigen praktijk te treden. Communicatie en de wil om resultaat een gemeenschappelijk project te finaliseren zijn cruciaal

Onderwijsorganisatie (tekst)

De student heeft de keuze uit verschillende bachelorclasses, die telkens door een docent begeleid worden en een verschillend thema behandelen. De onderwijsorganisatie is verschillend per bachelorclass.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student bezit een zelfstandige en zelfkritische houding.
De student kan de commentaren van de docenten met maturiteit verwerken
De student bewaakt de artistieke coherentie van het hele ontwerp. (organisatie)
De student kan actief samenwerken (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student kan het concept uitwerken, plannen en uitvoeren.

Leerinhoud

In een bachelorclass wordt met een kleine groep studenten, o.l.v. een theoriedocent, gewerkt rond een specifiek thema dat relevant is binnen de opleiding Beeldende kunsten. Het thema/onderwerp wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd en onderzocht, waardoor de student meer inzicht verkrijgt in het specifieke onderwerp. De student presenteert zijn kritische reflectie op het onderwerp in groep (verschillende evaluatievormen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studiematerialen zijn afhankelijk per bachelorclass en zullen door de docent worden meegedeeld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
 • Omschrijving: Sound & Vision is een interdisciplinaire BA class waar beeldende kunst studenten in nauwe samenwerking met studenten compositie, drama of dans een performatieve voorstelling uitwerken.
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: Cruciaal binnen de interdisciplinaire context is de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de studenten.
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00gemeenschappelijke voorstellingen in een van de locaties KCA en KAA

Toetsing (tekst)

Semester 2: verschillende evaluatievormen afhankelijk van de gekozen bachelorclass.
2de examenperiode: verschillende evaluatievormen afhankelijk van de gekozen bachelorclass.