Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenen Grafisch ontwerp 16267/2803/2223/1/57
Studiegids

Tekenen Grafisch ontwerp 1

6267/2803/2223/1/57
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaenssens Robin
Andere co-titularis(sen): Steel Wouter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student toont ambitie en motivatie om grafisch ontwerp te studeren.
De student toont motivatie om tekenkunst te studeren.
De student interesseert zich breed voor kunst, ontwerp, filosofie, media en maatschappij.
De student interesseert zich gericht voor grafisch ontwerp als kunstpraktijk.
De student heeft voldoende inzicht in cultuur (geschiedenis en/of actualiteit).
De student heeft een opvatting over grafisch ontwerp als kunstpraktijk.
De student heeft een portfolio met persoonlijk, authentiek en artistiek werk.
De student heeft een creatief en artistiek vermogen.
De student onderscheidt diverse disciplines binnen grafisch ontwerp.
De student kan zelfstandig en in groepsverband werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan al deze aspecten op een artistieke manier vertalen naar een 2D drager.
De student kan zijn kennis van bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte op een persoonlijke, artistieke manier vertalen naar een 2D drager.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent en begrijpt de diverse technieken van weergave, bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen, licht en schaduw, atmosfeer en kleurtoepassing.
De student kent en begrijpt de basisprincipes m.b.t. bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan commentaren van docenten in zijn leerproces verwerken.

Leerinhoud

Het zien en het analytisch waarnemen worden gekoppeld aan het onderzoek naar de interpretatieve weergave. Diverse methoden en technieken komen aan bod, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van de afstudeerrichting/optie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekeninstrumenten en tekenmaterialen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties door toon/controlemomenten tijdens het academiejaar.
Semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1.
Semester 2: definitieve jury na afsluit van semester 2.