Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenen levend model Grafisch Ontwerp 313524/2803/2223/1/27
Studiegids

Tekenen levend model Grafisch Ontwerp 3

13524/2803/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Steel Wouter
Andere co-titularis(sen): Devrome Johan, Toivanen Meri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan al deze aspecten op een artistieke manier en in een eigen plastische taal vertalen naar een 2D drager.
De student kan al deze aspecten toepassen binnen opdrachten en vrij werk.
De student kan de verschillende waardes van het model op een correcte wijze weergeven op een 2D drager.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beschikt over een gefundeerde kennis en inzicht in bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte.
De student kent en begrijpt de principes m.b.t. bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte op gespecialiseerd niveau.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student erkent en heeft inzicht in het belang van visuele communicatie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student heeft een kritische kijk ontwikkeld en heeft een onderzoekende attitude.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een eigen beeldtaal ontwikkeld.

Leerinhoud

De kennis en het inzicht die zijn verworven in 2de bachelor worden verder doorgedreven. Door middel van synthese wordt tot nieuwe combinaties gekomen rond het brede thema ‘menselijke figuur’. Door de toepassing van diverse methoden en technieken wordt verder onderzoek gedaan naar de structurele eenheid van de menselijke figuur, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van het afstudeertraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties door toon/controlemomenten tijdens het academiejaar.
Semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1.
Semester 2: definitieve jury na afsluit van semester 2.